Zorgen dat Sliedrecht veilig blijft

Zorgen dat Sliedrecht veilig blijft

Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte van mensen om op een prettige manier te kunnen leven. Als inwoner van Sliedrecht wilt u veilig kunnen leven. Het doel ‘veiligheid’ heeft raakvlakken op een groot aantal gebieden en kan op veel manieren worden nagestreefd. Zowel de burgers (oog hebben voor elkaar), bedrijven en de (lokale) overheid moeten betrokken zijn bij het formuleren van een wijkgerichte aanpak om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Zo maken we samen goede, veilige buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven mogen genieten.

Waterveiligheid is een belangrijk speerpunt voor ons dorp als we naar de toekomst kijken en onze gemeente verder willen versterken.

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de SGP-ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De SGP-ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. lees verder

Veiligheidsthema's

Overige thema's