Zorgen voor een vriendelijk Sliedrecht

Zorgen voor een vriendelijk Sliedrecht

De overheid is er voor de burgers. In de Bijbel staat dat de overheid Gods dienares is. De macht van de overheid komt van God. De overheid is dus over ons gesteld als macht. De SGP-ChristenUnie is ervoor om die taakopvatting op een vriendelijke manier vorm en inhoud te geven. Hoe dan? Op het moment dat een burger niet meer naar de overheid toe kan komen, dan komt de overheid bijvoorbeeld naar de burger toe. Ook in de zorg voor elkaar en onze omgeving kan ‘vriendelijkheid’ binnen de gemeentegrenzen handen en voeten krijgen. De gemeente kan het niet alleen. Samen met zijn burgers is zij verantwoordelijk voor een vriendelijke, vreedzame samenleving. lees verder

Overige thema's