Homepage

 1. 9. Kees 2018 weblog
  Door Kees Ippel op 8 november 2022

  Algemene beschouwingen bij de begroting 2023 en het collegewerkprogramma

  Op 8 september 2022 vonden de algemene beschouwingen plaats bij de begroting voor 2023 en het door het college opgestelde werkprogramma. Onderstaand de volledige woordvoering van fractievoorzitter Kees Ippel:

  Lees verder
 2. Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden

  Door Kees Ippel, Fijke Mulder, Gerard van Urk, Jan Pieter Verweij, Johan Oostrom, Leonard de Ruijter, Ria de Mul op 18 oktober 2022

  In de besluitvormende vergadering van 18 oktober nam de gemeenteraad een besluit tot het aanpassen van de verordening winkeltijden. Onderstaand de stemverklaring die Kees Ippel uitsprak namens de voltallige fractie

  Lees verder
 3. 9. Kees 2018 weblog
  Door Kees Ippel op 27 september 2022

  SGP-ChristenUnie geen voorstander van verruiming winkeltijdenverordening

  In de oordeelsvormende vergadering van 27 september lag een voorstel op de vergadertafel van de gemeenteraad om de Verordening Winkeltijden aan te passen. In dit voorstel wordt het voor winkeliers boven de A15 mogelijk gemaakt om de winkel naar eigen inzicht te openen op zondag. Onderstaand de woordvoering die Kees Ippel uitsprak namens onze fractie:

  Lees verder