Homepage

 1. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 4 juli 2023

  Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024

  Programma Ruimtelijke Vernieuwing 

  Bij de bespreking van de kadernota 2024 zijn er als flinke stappen genomen in de kernopgaven van ruimtelijke vernieuwing. Er al veel werk verzet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord en de Binnenstedelijke herstructurering. We merken daarin de flow, het enthousiasme en de drive om hier met elkaar wat moois van te maken.  Voorzitter daar zijn we oprecht dankbaar voor en willen dit als fractie ook van harte ondersteunen. Tegelijkertijd zien, en ervaren we, de forse uitdagingen die deze processen met zich meebrengen voor de organisatie en voor ons als volksvertegenwoordigers. We willen geen overijverige opzichters worden maar we streven naar wel verstandige doordachtzaamheidin de forse ontwikkelingsopgaven. De wijze waarop we de laatste tijd met beeldvormende vergaderingen zijn meegenomen hebben ons daarin zeker geholpen en dit zien we dan ook in het vervolg graag terug. Daarnaast hebben we begrip voor een dynamiek die de verschillende processen met zich meebrengen en aansluit bij het versnelde tempo van de deelprojecten. In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing is uitgangspunt 4 daarvoor geactualiseerd. Maar naast begrip houden we graag ook grip in de nodige snelheid van de te lopen trajecten. Dank voor het antwoord op de hierover door ons gestelde vraag. Toch hebben we het nog niet helemaal helder en zouden daar indien mogelijk toch nog wat verheldering in willen. Voor ons is een startnotitie een overkoepelend document waarin o.a. ook de kaders voor een project of beleidsstuk worden opgenomen. Door een overkoepelend document onderdeel uit te laten maken van de daarin opgenomen kaders om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek van de deelprojecten levert ons nog de nodige kortsluiting op.

  Lees verder
 2. WhatsApp Image 2023-07-04 at 16.53.46.jpeg
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 4 juli 2023

  De bijdrage van Kees Ippel voor de Kadernota 2024

  Voorzitter,

   

  Bij een nieuwe start, is het goed om ook even terug te kijken naar het grondbeginsel van waaruit je handelt. Niet alle partijen hebben dat vanmiddag letterlijk uitgesproken, maar het mag duidelijk zijn dat elke partij naar de plannen kijkt door haar eigen bril (het liberalisme, het sociaal-democratischbeginsel, etc). Voor ons is het ook het moment om onze bijdrage in te kaderen langs de Bijbelse normen en waarden, die het beginsel zijn van onze fractie.

   

  Ruim een jaar geleden bij het aantreden van dit college heb ik woorden gebruikt uit het Bijbelboek Spreuken. Dat was naar aanleiding van enkele lessen van de wijze koning Salomo over Wijsheid. 

  Ik heb toen de Allegorie beschreven waarin Wijsheid en Verstand als twee personen beschreven worden, kortweg kwam het neer op het volgende:

  Echte wijsheid konden we volgens Salomo zien als Verstandige Doordachtzaamheid, en dan naar de normen van God, kortom de 10 Geboden.

   

  Zoals u allen wel zult weten zijn deze 10 geboden ook de basis geweest van hoe wij hier in Nederland onze omgangsvormen hebben geregeld. Deze geboden zijn te delen in twee delen. Het eerste deel gaat over de verhouding tot God (God liefhebben met heel het hart, ziel en verstand), maar vandaag willen we onze bijdrage juist richten op het tweede deel, namelijk over de verhouding tot elkaar. Door Jezus is gezegd: dat het tweede deel gelijk is aan het eerste. We moeten onze naaste liefhebben als onszelf!

  Lees verder
 3. Veiligheid
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 30 mei 2023

  Reactie op het incident op de crisisopvang.

  Wapens gevonden in de crisisopvang op donderdag 25 mei 2023

  Lees verder