Homepage

 1. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 4 december 2023

  Exploitatie zwembad

  Tijdens de bespreking in de gemeenteraad over de exploitatie van het zwembad constateerde de SGP-ChristenUnie dat de kosten van het zwembad richting de helft van de Ontroerende Zaak Belastingen (OZB) gaan (dus ruim 40 euro per Sliedrechter per jaar). Er werden door onze fractie twee voorstellen tot bijsturen gedaan.

  Lees verder

  Labels:

 2. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 11 oktober 2023

  Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht

  We hebben als fractie de afgelopen weken regelmatig de vraag gekregen waarom we als gemeenteraad zouden besluiten over het geheel of gedeeltelijk volbouwen van het Dreespark. Er worden toch 120 woningen gebouwd?

  Het punt is: daar ging het besluit afgelopen dinsdag dus niet over. Het is ontzettend jammer dat iemand bij een informatieavond namens Tablis en de gemeente iets over die 120 woningen heeft geroepen, en dat er schetsen in het visieplan zijn gezet die de indruk wekken dat een percentage van het park zou worden bebouwd. Waar over besloten werd, was echter alleen maar dat er voor meerdere plekken in Sliedrecht een plan ontwikkeld gaat worden, zo ook voor het oude schoolterrein naast het Dreespark.

  Nu is het wel zo dat bij het ontwikkelen van zo'n plan altijd een voorstel kan worden gedaan om nog wat meer ruimte te nemen voor het bouwterrein. Daarom heeft onze fractie, samen met de VVD en het CDA een motie neergelegd om een duidelijke grens te trekken: Voor een kwalitatief en groen Willem Dreespark. Met als strekking: laat het park zoveel mogelijk intact. We vinden het namelijk belangrijk dat er woningen komen (want die zijn nodig), maar we willen wel het Dreespark intact houden. De motie heeft het gehaald, dus met dat kader kan de gemeente aan de slag bij de ontwikkeling met de plannen voor het schoolterrein.

  Onze Johan Oostrom sprak hierover dinsdag 10 oktober deze woordvoering uit:

  Lees verder
 3. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 4 juli 2023

  Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024

  Programma Ruimtelijke Vernieuwing 

  Bij de bespreking van de kadernota 2024 zijn er als flinke stappen genomen in de kernopgaven van ruimtelijke vernieuwing. Er al veel werk verzet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord en de Binnenstedelijke herstructurering. We merken daarin de flow, het enthousiasme en de drive om hier met elkaar wat moois van te maken.  Voorzitter daar zijn we oprecht dankbaar voor en willen dit als fractie ook van harte ondersteunen. Tegelijkertijd zien, en ervaren we, de forse uitdagingen die deze processen met zich meebrengen voor de organisatie en voor ons als volksvertegenwoordigers. We willen geen overijverige opzichters worden maar we streven naar wel verstandige doordachtzaamheidin de forse ontwikkelingsopgaven. De wijze waarop we de laatste tijd met beeldvormende vergaderingen zijn meegenomen hebben ons daarin zeker geholpen en dit zien we dan ook in het vervolg graag terug. Daarnaast hebben we begrip voor een dynamiek die de verschillende processen met zich meebrengen en aansluit bij het versnelde tempo van de deelprojecten. In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing is uitgangspunt 4 daarvoor geactualiseerd. Maar naast begrip houden we graag ook grip in de nodige snelheid van de te lopen trajecten. Dank voor het antwoord op de hierover door ons gestelde vraag. Toch hebben we het nog niet helemaal helder en zouden daar indien mogelijk toch nog wat verheldering in willen. Voor ons is een startnotitie een overkoepelend document waarin o.a. ook de kaders voor een project of beleidsstuk worden opgenomen. Door een overkoepelend document onderdeel uit te laten maken van de daarin opgenomen kaders om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek van de deelprojecten levert ons nog de nodige kortsluiting op.

  Lees verder