Storytelling

Storytelling door fractieleden

Storytelling! In deze nieuwe rubriek zullen fractieleden verhalen met jullie delen die hen raken en inspireren! Deze persoonlijke verhalen willen wij met jullie delen en misschien raken jullie ook wel geïnspireerd ✨

De Grote Kerk van Sliedrecht door Ria de Mul

Zeg ik te veel als ik denk dat bijna alle Sliedrechters wel iets met de Grote Kerk hebben? Een centraal gebouw in ons dorp dat nog steeds de functie van ontmoetingsplaats van een kerkelijke gemeente heeft. En laat ik eerlijk zijn: die functie spreekt voor mij als eerste als ik het over de Grote Kerk heb. Sinds 2002 kom ik er wekelijks samen met anderen Sliedrechters om God te loven, onderwijs uit de Bijbel te ontvangen en met elkaar een gemeenschap te zijn.

Daarnaast heeft de Grote Kerk ook als gebouw een functie voor ons dorp. Vooral op Open Monumentendag is dat merkbaar als dorpsgenoten de kerk bezoeken. Sommigen hebben herinneringen aan vroeger, omdat ze gedoopt zijn in deze kerk of er vroeger kwamen. Maar ook zij die geen band hebben met de geloofsgemeenschap hebben wel een band met dit centrale gebouw.

Over de geschiedenis van de kerk hebben wij een mooi boekje in onze boekenkast staan: ‘Een moment voor een monument’, geschreven door de heer K. Blokland (voormalig archivaris van de Hervormde Gemeente). Het is boeiend om te lezen hoe Sliedrecht is ontstaan rond de kerk die al vanaf het jaar 1000 op deze plaats is gesitueerd. Nu is het niet meer hetzelfde gebouw als toen, maar wel een kerk op deze plaats.

De toren van de kerk is eigendom van de gemeente Sliedrecht en is een markeringspunt. De tijd wordt aangegeven, hoewel dat vorig jaar ook mis ging toen er geruime tijd op twee wijzerplaten een verschillende tijd stond. De klok luidt dagelijks om 8.00, 12.00 en 20.00 uur. En op koninklijke en nationale feestdagen is de vlag wapperend op de toren te zien. Ook wordt door de kerkelijke gemeente de klok een kwartier voordat de kerkdienst begint geluid en bij rouw- en trouwdiensten.

In de politieke besluitvorming wordt de hoogte van de kerktoren genoemd als maximale bouwhoogte voor nieuwe gebouwen in het centrum. Vroeger had de toren een functie als meetpunt, als ruimte om brandslangen te drogen te hangen en om kwaadwillende personen op te sluiten in het aanwezige cachot.

Over de kerk, de gebrandschilderde ramen en het Naber-orgel valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Maar ik zou zeggen, kom gewoon eens kijken. En als je dan komt kijken, let dan ook op de plaquette rechts naast de hoofdingang. Het herinneringsteken aan mei 1944 toen de Sliedrechtse Merwedegijzelaars vanaf deze plek weggevoerd werden naar Kamp Amersfoort. Een teken dat herinnert aan een hele verdrietige periode uit ons dorp, waarvan voor hen die er mee te maken hebben de littekens nog regelmatig trekken.

De Grote Kerk van Sliedrecht: voor veel inwoners van ons dorp een plaats van betekenis.

Ria storytelling (2)

Van droom naar werkelijkheid door Fijke Mulder

Het zal denk ik zo’n 2008 geweest zijn dat wij, als vader en moeder van een opgroeiend Papendrechts gezin tot de conclusie kwamen dat een ruimer huis best welkom zou zijn. Daarbij speelde ook de kerkelijke activiteiten van onze gemeenten een rol. Toen mijn vrouw en ik hier over nadachten kwamen de bouwplannen rond Baanhoek-West en het realiseren van een nieuwe kerkelijke gemeente ter ore. U zal ons vast begrijpen: de belangstelling was gewekt!

Wat hield deze nieuwbouwwijk in? Er zouden woningen in verschillende prijsklassen komen, onderwijsvoorzieningen en aansluitingen op (openbaar)vervoer. Het moest een fijne woonwijk worden voor alle Sliedrechters. Het was een heel proces om van weilanden tot woningen te komen. Koeien werden naar een andere weiden verplaatst. Zelfs de kikkers moesten ruimte maken. Dat had wat meer voeten in de aarde πŸ˜‰

Inmiddels is de wijk flink ontwikkeld. Er is een kerkgebouw gebouwd en naast een brede school is er een school voor speciaal bijzonder onderwijs gebouwd. Daarnaast is de wijk kindvriendelijk geworden en het station en de bushalten zijn onmisbaar. Ook de waterbus, weliswaar in Papendrecht, is prima te bereiken. Daarnaast zit je zo op de A15, N3 en de N214 mits je de spits mijdt πŸ˜‰ Kortom: als gezin ervaren wij Baanhoek-West alweer ruim 10 jaar als een fijne wijk om in te wonen en te leven.

Is er dan niets meer te wensen? Nou zeker wel…..
De kinderen van 10 jaar geleden zijn inmiddels pubers en sommigen hebben inmiddels hun rijbewijs en een eigen auto. Voor die pubers voldoen de speelplaatsen begrijpelijkerwijs niet echt meer. En ja ik vermoed dat parkeren een heuse uitdaging gaat worden op termijn πŸš—

Verder ga ik ervan uit dat de bewoners van Baanhoek-West graag de daad bij het woord willen voegen als het om ‘Koop lokaal’ gaat. Dit laatste is best lastig. Al zijn we uiteraard blij met de realisatie van de Markt van Matena, maar ja dat is toch echt in Papendrecht. De gemeente Sliedrecht is er wat ons betreft in geslaagd om de beloften, waarbij ook inspraak van bewoners is geweest, van toen waar te maken!

Fijke Storytelling

De Dijksynagoge door Kees Ippel

Ik sta hier bij een stukje indrukwekkende Sliedrechtse historie.
Eén van de eerste blikvangers als je Sliedrecht komt binnenrijden over de Rivierdijk, is de prachtige dijksynagoge. Echt uniek in zijn soort.
Persoonlijk heb ik samen met mijn vrouw veel interesse in alles wat met het jodendom te maken heeft. Verschillende keren zijn we in Israël geweest, waar we ook verschillende synagogen hebben bezocht.

Het bestuur van de Sliedrechtse synagoge heeft als doel om dit monument voor de toekomst in stand te houden. Niet alleen als een mooi stukje cultureel erfgoed, maar ook ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap van begin 20e eeuw uit Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Als fractie SGP-ChristenUnie dragen we de synagoge een warm hart toe. Eén van onze oud-fractieleden, Ronald Kitsz, is al sinds de verplaatsing en de heropening van de synagoge voorzitter van het bestuur. Mijn vrouw Marjolein en enkele joden uit de wijde omtrek maken het bestuur compleet. Jaarlijks zijn er diverse herdenkingen, met name rond de Joodse feesten en herdenkingsdagen, maar soms ook rond de herdenking van 4 mei. Regelmatig heeft de Sliedrechtse burgemeester daar ook een rol in.

De dijksynagoge houdt ieder tweede weekend van de maand open huis. Met groepen is een bezichtiging ook mogelijk, maar dan op afspraak. Veel Sliedrechters kennen het gebouw van buiten, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Ga er gerust eens langs!

Binnen is de gebedsruimte te bekijken, verder is er een expositie in het onderhuis over het leven van de Sliedrechtse joden van begin vorige eeuw.

We hopen dat de interesse gewekt is, om ook hier eens een bezoekje te brengen. Natuurlijk afhankelijk van de versoepelingen, hopen de vrijwilligers u graag te ontmoeten en rond te leiden.

Crème Modern Reizen Instagram Post (9)