Voorstellen kandidatenlijst GR2022

Voorstellen kandidatenlijst GR2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 staan er 24 kandidaten op onze lijst! Maar wie zijn ze? Maak kennis met hen door middel van hun voorstelstukjes. Op deze pagina stellen zij zichzelf voor. 

1. Cees Paas
Ik ben Cees Paas, getrouwd met Helma en trotse vader van 3 kinderen. Twaalf jaar wonen we met veel plezier aan de Stationsweg. We genieten van de vele voorzieningen die op loop- en fietsafstand beschikbaar zijn. Het is fijn om in een dorp te wonen waar zo veel winkels, verenigingen, scholen en kerken zijn. Als zelfstandig adviseur geef ik gemeenten adviezen over woningaanpassingen voor mensen met een beperking en help ik bedrijven met het verbeteren van hun (productie)processen. Daarnaast heb ik twee rechterhanden en klus ik dus graag. Op dit moment ben ik bezig om ons huis uit 1939, wat ik de afgelopen jaren volledig heb geïsoleerd, van het gas af te krijgen. Ook geniet ik van de vogels in de tuin, in mijn volière en de kippen die door onze tuin scharrelen.

Dienstbaar willen zijn en verantwoordelijkheid durven nemen in combinatie met een gezonde dosis idealisme, zorgen ervoor dat ik mij na acht jaar politiek weer beschikbaar heb gesteld. Ik stel mij beschikbaar om u ook de komende vier jaar betrouwbaar, eerlijk en pragmatisch, als kiezer te vertegenwoordigen. Daarmee wil ik opkomen voor de belangen van onze inwoners, juist voor diegene in kwetsbare posities. Graag zet ik me in voor een hoopvolle toekomst; voor iedereen die nu moeite heeft om mee te kunnen doen of moeite heeft om een plek te vinden in Sliedrecht.

Het mooie in Sliedrecht is dat we, ondanks soms grote verschillen, elkaar op veel gebieden en in veel verbanden weten te vinden. Waarbij geloof, hoop en liefde (hoewel soms anders beleefd) ons toch verbindt. Tegelijk ligt er de opdracht om komende periode het geloof in de politiek en overheid weer te versterken. Ik blijf mij daarom graag inzetten voor een dienstbare, betrouwbare en transparante gemeente. Alleen op deze manier kunnen we samen recht doen aan alle inwoners van Sliedrecht!

 1.Cees

2. Kees Ippel
Mijn naam is Kees Ippel, ik ben al ruim 28 jaar getrouwd met Marjolein. Samen hebben we vier kinderen gekregen en inmiddels hebben we ook al twee kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik accountant en mede-eigenaar van Hak+Baak Accountants op het Stationspark. Vanuit die functie spreek en hoor ik veel ondernemers wat hen zoal bezig houdt.

Mijn hele leven woon ik al in Sliedrecht, inmiddels al in het 7e huis sinds mijn geboorte in 1971. We hebben op de Oude Uitbreiding gewoond, in de Rivierenbuurt, in de Westwijk en nu al heel wat jaren aan de Rivierdijk in het oosten van ons mooie dorp. De meeste wijken ken ik daarmee van dichtbij. De enige uitstap die ik buiten Sliedrecht gemaakt heb is het jaar dat ik mijn Militaire Dienst heb vervuld.

Binnen de fractie heb ik nu vier jaar meegedraaid, met name op het onderdeel Bestuur en Middelen. Dat houdt in dat je betrokken bent bij de stukken die gaan over Financiën, maar ook de stukken over openbare orde, veiligheid, de jaarstukken en begroting van alles wat regionaal is uitbesteed. Het is een mooie brede portefeuille, maar wel eentje die minder vaak in de publiciteit komt.

In de komende periode wil ik me graag weer inzetten voor alle inwoners en in het bijzonder voor de ondernemers van ons dorp! Dat wil ik doen door mee te denken over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van ons dorp over het water, via het spoor en over de wegen. Sliedrecht heeft ambities om te groeien, daar hoort ook de groei van banen bij. We zullen dus ruimte moeten maken voor nieuwe bedrijven en zorgen dat de huidige bedrijven hier zoveel mogelijk blijven.

2.Kees

3. Fijke Mulder
Mijn naam is Fijke Mulder en ik ben geboren op 29 juni 1979. Via Waddinxveen, Capelle aan den IJssel en Dordrecht ben ik, samen met mijn vrouw Martine, in 2000 in Papendrecht gaan wonen. Sinds eind 2011 maak ik als diaken deel uit van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Sliedrecht. In mijn vrije tijd maak ik graag mijn hoofd leeg door mensen uit mijn omgeving een steuntje in de rug te geven. Bijvoorbeeld door hen een helpende hand of een luisterend oor te bieden.

In 2011 zijn wij van Papendrecht verhuisd naar het mooie Sliedrecht en in de nieuwe, kinderrijke wijk Baanhoek-West gaan wonen. Mijn vrouw, onze zeven kinderen en ik ervaren onze wijk als een hele fijne plek om te wonen. Vanuit onze wijk is er voor de schoolgaande kinderen goede aansluiting op de fietspaden naar de scholen in Sliedrecht, Dordrecht en Rotterdam. Bij minder goed weer is het OV op loopafstand en voor de allerkleinsten is het heerlijk spelen op de stoep, maar zeker ook in de diverse speeltuintjes. Zaken waar we zuinig op moeten zijn! Onze oudste dochter hoopt te gaan trouwen en dan blijkt dat het aanbod van starterswoningen echt te laag is. Ik vind dat hier zo snel mogelijk verandering in moet komen.

Betrokkenheid op de politiek en dan zeker de SGP is mij met de paplepel ingegoten. In de achterliggende 42 levensjaren ben ik dan ook op verschillende manieren betrokken geweest bij de SGP. Dit blijkt uit de gevarieerde activiteiten zoals: als klein ventje de verkiezingsfolder bezorgen, het bijwonen van interessante/spannende vergaderingen, het lidmaatschap van de steunfractie en het voorzitterschap van het bestuur. In 2010 stopte ik met mijn actieve rol bij de SGP in Papendrecht omdat we gingen verhuizen naar Sliedrecht.

In aanloop naar de verkiezingen van 2018 werd mij gevraagd of ik op de lijst wilde staan en zodoende ben ik in mei 2019 lid geworden van de gemeenteraad en toegetreden tot de fractie. Graag wil ik mij ook de komende vier jaar, in afhankelijkheid van de HEERE, inzetten voor Sliedrecht. Natuurlijk spelen de meeste principiële vraagstukken in Den Haag, maar ook zeker in Sliedrecht vind ik politiek gegrond op Gods Woord en rekening houdend met Gods geboden het beste voor alle mensen.

Wil jij/wilt u een positief en gezond Sliedrecht, waar rekening wordt gehouden met Gods Woord en Zijn geboden? Stem dan op D.V. 14, 15 en 16 Maart SGP-ChristenUnie!

3.Fijke

4. Ria de Mul - Donker
Mijn naam is Ria de Mul, getrouwd met Huib en bijna 25 jaar woonachtig in Sliedrecht. Op 16 maart, de laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen, hoop ik 51 jaar te worden. In het dagelijks leven ben ik welzijnswerker bij de welzijnsstichting van onze buurgemeente Molenlanden. Verder lees, fiets, wandel en borduur ik graag en in de zomer kamperen wij met onze tent.

Voor de derde keer sta ik op de lijst van de SGP-ChristenUnie. Onderwerpen waar ik mij namens onze fractie voor inzet zijn onder andere een goed vrijwilligersbeleid, zorg voor de mantelzorgers en armoedebeleid waaronder Sliedrecht schuldenvrij. Vooral het armoedebeleid raakt mij. Er gebeuren mooie dingen in Sliedrecht om mensen met een smalle beurs te helpen. Organisaties als Samen voor Sliedrecht, de Voedselbank, Pand 33 en anderen dragen daar hun steentje aan bij.

Wat wij als SGP-ChristenUnie graag willen is dat mensen zo geholpen worden dat ze zelfstandig weer verder kunnen. Daarom zijn wij ook blij met de 1 miljoen euro die we hiervoor hebben kunnen reserveren. Met dit bedrag worden, onder andere, kleine schulden opgekocht door de gemeente en worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt intensief geholpen bij het vinden van werk. 

Ik vind het mooi om als raadslid iets te kunnen bijdragen aan Sliedrecht. Maar ten diepste ligt mijn motivatie in Micha 6: Er is jou, mens, gezegd wat goed is je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Als u of jij ook kiest voor gezonde politiek, met oog en hart voor Sliedrecht, stem dan op 14, 15 of 16 maart lijst 1, stem SGP-ChristenUnie. En u geeft mij daarmee een heel mooi verjaardagscadeau!

4.Ria

5. Johan Oostrom
Na twee jaar onverwacht actief te zijn geweest in de politiek, stel ik mij graag voor als kandidaat nummer vijf. Ik ben Johan Oostrom, al 38 jaar een inwoner van Sliedrecht en ik ben getrouwd met Corine, een pareltje uit Alblasserdam. Samen hebben we vijf kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Ik gun hun, samen met de jeugd in Sliedrecht, dat ze gezond en veilig mogen opgroeien en ontwikkelen in ons mooie dorp. Naast de vele voorzieningen in Sliedrecht draag ik, in het bijzonder, het (speciaal) basisonderwijs een warm hart toe.

In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn gezin, familie en vrienden. Ook een rondje fietsen of hardlopen geeft mij weer positieve energie. Anderzijds ben ik een echte ‘Bourgondiër’ wat zo zijn uitdagingen geeft om in een gezonde balans te blijven. Verder kan ik me prima verdiepen in een boek en luister graag naar muziek.

Mijn levensmotto is: het doen wat je hand vindt om te doen. Na ruim 16 jaar in het ziekenhuis geef ik dat sinds 1,5 jaar vorm als teamleider zorg bij Cedrah in Zwijndrecht. Een waardevolle job in het ondersteunen van de vele toegewijde medewerkers die zich (met) hard(t) inzetten voor de zorg. Met deze achtergrond heb ik me in de achterliggende jaren ingezet als raadslid voor de SGP-ChristenUnie in Sliedrecht op voornamelijk het sociale domein. Dit deed ik in waardevolle samenwerking met mijn fractiegenoten en de andere lokale politieke partijen.

Het raadswerk ervaar ik als een publieke verantwoordelijkheid wat ik vorm probeer te geven vanuit een christelijke identiteit gefundeerd op Bijbelse waarden en normen. Graag zou ik mij met Gods hulp ook de komende periode weer willen inzetten voor de samenleving in Sliedrecht. Dit om het beste te zoeken voor onze inwoners in de vele ontwikkelopgaven en het optimaal faciliteren in het omzien en zorgen voor elkaar.

5. Johan

6. Jan Pieter Verweij
Twee jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van de directie van De Hoop GGZ naar die van de preventieve zorg van Stichting Chris en Voorkom. Na zestien jaar menselijk leed van vlakbij te ervaren, wilde ik graag bijdragen aan het voorkomen ervan.

Ik geloof dat God ons bedoeld heeft als mensen die samenleven en naar elkaar omzien. Dat klinkt door in mijn werk, maar ook in de artikelen die ik met enige regelmaat voor verschillende landelijke dagbladen schrijf. We zijn geen autonome eilanden, maar worden door elkaars normen en waarden beïnvloed. Als mensen vastlopen heeft de gemeenschap daar iets mee te maken. Ik wil bijdragen aan een gezonde samenleving waar mensen tot bloei komen!

Als het gaat om (preventieve) zorg, kan je lokaal het verschil maken. In Sliedrecht is van oudsher veel onderlinge steun en aandacht. Dat moeten we behouden. Het is belangrijk om te investeren in gezonde gewoontevorming bij de komende generaties. Daarnaast kan het gezond en vitaal ouder worden kan ook gestimuleerd worden met de inrichting van het dorp.

Ik wil de gemeenteraad in om mijn verantwoordelijkheid te nemen voor de Sliedrechtse gemeenschap. Ik wil in de lokale democratie bruggen slaan tegen polarisatie. Onze democratische rechtsstaat en onze vrijheid lijken zo vanzelfsprekend. De oorlog in de Oekraïne laat zien dat het niet vanzelfsprekend is.

6.JP

7. Gerard van Urk
Mijn naam is Gerard van Urk, 38 jaar. Getrouwd met Arike en samen hebben we vier mooie kinderen. Ik ben geboren in Kampen en daarna heb ik in Dordrecht op het schippersinternaat gezeten. Sinds 2016 wonen wij in Sliedrecht. Wij zijn naar Sliedrecht gekomen vanwege kerk, school en werk. Daarnaast heeft Sliedrecht alle faciliteiten die voor een gezin belangrijk zijn. Destijds konden we nog kiezen uit verschillende woningen, hoe anders is dat nu?

Nadat ik zelf een periode als schipper heb gevaren, heb ik gekozen voor een baan aan wal. Een voorwaarde is wel dat ik water in de buurt wil hebben. Ik houd ervan om met een bootje door de natuur te varen, heerlijk.

In het dagelijks leven houd ik mij bezig met assetmanagement op het grote infrastructurele project Afsluitdijk. Op mijn werk houd ik me bezig met vooruitkijken. Wat kunnen we verwachten en hoe kunnen we proactief sturen? Als SGP-ChristenUnie moeten we ook naar de toekomst kijken en willen we ook proactief handelen. Dat past bij mij en daar wil ik mij voor inzetten!

Het verkiezingsprogramma is goed verwoord door bij ieder thema de doelen weer te geven. Hier wil ik aan bijdragen om, vanuit Bijbels perspectief, de doelen te realiseren die het beste zijn voor de inwoners en voor de natuur.

7.Gerard

8. Jan-Bart Karens
Mijn naam is Jan-Bart Karens. Ik ben 43 jaar en getrouwd met Annelies en vader van drie prachtige zoons. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf. Lokale politiek is mij niet vreemd. Van 2010 tot 2015 heb ik in het bestuur van de lokale ChristenUnie gezeten en ben ik daarvanuit gevraagd om burgerraadslid te worden. Dat heb ik vier jaar met veel plezier en voldoening mogen doen.

In die periode heb ik ervaren dat er door samenwerking veel mogelijk is. Maar ook dat lokale politiek niet het antwoord is op alle problemen in het dorp. Verantwoordelijkheid voor een mooi dorp ligt ook bij ons als inwoners van Sliedrecht. Maar niet iedereen heeft dezelfde kansen op dit op te pakken. Die ongelijkheid heeft bij de SGP-ChristenUnie altijd prioriteit gehad. Menselijke maat moet centraal staan in alle beslissingen die je neemt als lokale overheid. Daarom staat de SGP-ChristenUnie voor gelijke kansen voor iedereen in het dorp. Niet op basis van je ‘vinkjes’ maar om wie je bent.  

Ik wil mij inzetten om de komende vier jaar, vanuit de overeenkomsten die we met elkaar hebben, het goede voor Sliedrecht te zoeken en niet door onderlinge verschillen uit te vergoten. Samen met een lokale overheid die eerst ‘ja’ zegt als je met je zorgen langskomt.  Een overheid kijkt naar wat goed is voor jou persoonlijk en voor Sliedrecht. Samen zoeken naar een mooie toekomst voor Sliedrecht waarin ‘oude waarden’ worden gekoesterd en we niet bang zijn voor ‘nieuwe waarden’. Samen voor een gezonde politiek in Sliedrecht vanuit geloof, hoop en liefde.

7.JB

9. Matthijs Ippel
Mijn naam is Matthijs Ippel en ik ben 18 jaar oud. Ik woon al mijn hele leven met veel plezier in Sliedrecht. In het dagelijks leven studeer ik Ruimtelijke Ontwikkeling in Den Haag. Naast mijn studie ondersteun ik sinds een half jaar de fractie en volg ik al langere tijd de raadsvergaderingen en de Sliedrechtse politiek. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld omdat ik de problemen onder jongeren meer politieke aandacht wil geven en bij wil dragen aan de oplossingen hiervoor. Daarnaast wil ik bijdragen aan de ruimtelijke ordening in Sliedrecht.

Voor jongeren is Sliedrecht een prachtig dorp. Je kan in een rustige dorpse omgeving opgroeien terwijl de stedelijke voorzieningen binnen handbereik zijn. De goede verbindingen met de omliggende steden maakt het voor jongeren gemakkelijk om te studeren en te werken in de buurt van hun woonplaats. Echter is te zien dat, door de huidige woningmarkt, er voor jongeren geen goede toekomst in Sliedrecht in zicht is.

In de komende raadsperiode willen wij als partij woningen realiseren in Sliedrecht-Noord, hierbij zie ik een mooie kans om vanuit mijn studie en als jongere kandidaat op de kieslijst bij te dragen aan het verkleinen van de woningnood voor jongeren. Dit door 200 woningen voor starters te realiseren in Sliedrecht-Noord en daarnaast andere typen woningen te bouwen die voor doorstroming zullen zorgen. Dit maakt de woningnood voor jongeren kleiner en zal zorgen voor een Sliedrecht met een betere toekomst voor jongeren.

Ik wil alle Sliedrechtse inwoners en met name de jongeren oproepen om je stem te laten horen op 14, 15 en 16 maart.

9.Matthijs

10. Geralda Kooiman - Meerkerk
Tijd voor een nieuwe uitdaging. De afgelopen maanden ben ik actief betrokken geraakt bij SGP-ChristenUnie in Sliedrecht. Ik vind het goed om op deze manier betrokken te zijn in mijn woonplaats, want in de lokale politiek kunnen ideeën vorm krijgen en problemen worden opgelost.

Van jongs af aan was de lokale politiek een gesprekspunt aan tafel. Mijn vader zat jarenlang in de gemeenteraad (niet in Sliedrecht). Blijkbaar heeft zijn enthousiasme mij gemotiveerd om ook actief te worden!

Ik ben getrouwd en samen zijn wij de trotse ouders van twee kinderen. Wekelijks ben ik twee of drie dagen werkzaam als lerares in het basisonderwijs. In onze kerkelijke gemeente ben ik actief binnen het jeugdwerk en zet ik me ook in voor het betrekken van kinderen bij de zondagse Eredienst.

Wat Sliedrecht voor mij, als niet-Sliedrechtse van oorsprong, betekent is dat ik me hier thuis en veilig voel. Om mij heen zie ik allerlei initiatieven voor jong en oud ontstaan die worden uitgevoerd om onze Sliedrechtse gemeenschap te versterken. Hierin ligt mijn ambitie voor de plaatselijke politiek: oor en oog hebben voor de mensen en omgeving om mij heen. Om ons met elkaar sterk te maken voor een veilig, groen, sociaal en gezond Sliedrecht. En al doen we dat misschien nog niet eens altijd voor onszelf, laten wij dat zeker doen voor de komende generatie(s).

In het programma van SGP-ChristenUnie zie ik prachtige christelijke waarden naar voren komen: dienstbaarheid, naastenliefde, rentmeesterschap en betrouwbaarheid. Vanuit die waarden mogen we bouwen aan ons Sliedrecht.

10.Geralda

11. Pieter van den Boogaard
Hoewel ik geen geboren Sliedrechter ben, woon ik al langer in deze plaats dan dat ik in mijn geboortedorp Kinderdijk (en later Nieuw-Lekkerland) heb gewoond. Mijn naam is Pieter van den Boogaard en ik ben 60 jaar. Sinds 1987 woon ik samen met mijn vrouw in Sliedrecht. We hebben samen 6 kinderen gekregen, die inmiddels allemaal hun eigen weg hebben gevonden. Ook zijn we gezegend met 10 kleinkinderen.

Ik geniet van het ontdekken van mooie plekken in Nederland door middel van fietstochten of wandelingen. Zo maak ik graag mooie fietstochten tijdens mijn vakanties. Vanuit huis wandel ik met veel plezier elke morgen door Sliedrecht.  Ik wandel bijvoorbeeld graag langs de Singel, waarbij je een prachtig uitzicht hebt over de rivier De Merwede, maar ook door de parken langs het zogenaamde Boerenpad.

Mensen omschrijven mij als humoristisch, integer, betrouwbaar en nauwkeurig. Deze kenmerken komen ook goed van pas in mijn werk als specialist jaarrekeningen en in mijn functie als kerkenraadslid.

Liefde voor de politiek heb ik al vroeg meegekregen. Zo was mijn schoonvader jaren actief voor de SGP in Nieuw-Lekkerland. Door hem zijn we dan ook enthousiast gemaakt en zet ik mij graag in voor de SGP-ChristenUnie. Ik vind het belangrijk dat ook in de lokale politiek een christelijk geluid te horen is. De overheid is Gods dienares en dat geldt zeker ook voor de plaatselijke overheid.

Sliedrecht heeft een aantrekkelijk leefklimaat en ik wil eraan bijdragen om dit zo te houden.

11.Pieter

12. Annebeth Schild - de Jong
Bijna 28 jaar geleden ben ik geboren in Sliedrecht. Daar ben nooit meer weggegaan. Inmiddels ben ik getrouwd met een Sliedrechter en ook zijn we gezegend met een dochter. Daarnaast vind ik het heerlijk om lekker plat Sliedrechts te spreken. Als tevreden inwoner van Sliedrecht wil ik me graag inzetten voor de SGP-ChristenUnie!

Natuurlijk zijn er nog genoeg onderwerpen waar verbetering voor gewenst is. Bijvoorbeeld meer woningen voor iedereen, rijk of arm, die gebonden zijn aan Sliedrecht. Daarin is het belangrijk dat er gekeken wordt naar out-of-the-box oplossingen, zoals het ombouwen van kantoren en winkelpanden.

Vanuit mijn werk in de zorg geloof ik in een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ongeacht je achtergrond of beperking, met de hulp die jij nodig hebt, kun jij je eigen plek in de maatschappij vinden. Dat kan bijvoorbeeld bij het Bonkelaarhuis waar je met één ingang de zorg voor jonge kinderen, jongeren en volwassenen kan vinden. Laagdrempelig en to the point.

Wat ik in mijn jeugd gemist heb, en helaas nog niet genoeg te vinden is in Sliedrecht, is een veilige plek om te recreëren. Bijvoorbeeld om te zwemmen. Ik sprong vroeger nog wel eens de haven in, maar voor onze dochter heb ik liever een andere plek. Kortom: er zijn genoeg mooie, nieuwe initiatieven waar ik naar uitkijk!

Goed voor onszelf, de ander en de natuur zorgen is een opdracht van onze Schepper. Bouwen aan duurzame relaties, materialen en ontwikkeling is voor mij geen keuze maar een opdracht.

12.Annebeth

Kandidaat #13 Douwe de Haan
Mijn naam is Douwe de Haan. Ik ben getrouwd met Nienke en vader van drie zoons. Zo’n acht jaar geleden ben ik in de regio komen wonen. Na een paar jaar Dordrecht woon ik nu met plezier in het geboortedorp van mijn vrouw. Een van de eerste keren dat ik door Sliedrecht reed viel de voetbalkooi onder de A15 mij op. Dat is slim bedacht om op die plek een balletje te kunnen trappen, dacht ik toen. Als bewoner aan de Stationsweg ben ik daar nu regelmatig zelf met mijn zoons te vinden.

In het dagelijks leven werk ik bij Florys in Hardinxveld-Giessendam. Als arbeidsjurist adviseer ik klanten over uiteenlopende vraagstukken op het snijvlak van mens, werk en organisatie. Meer concreet gaat het dan over het adviseren over het toepassen van cao’s, het meedenken bij de re-integratie van zieke werknemers of het onderhandelen over beëindigingsregelingen.

Sinds een paar jaar ben ik betrokken bij de Johannes Calvijnschool. Dat is de school waar onze oudste naartoe gaat en waar ik als voorzitter van het bestuur mee mag denken bij het beleid van de school. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan een organisatie die een grote rol speelt in ons gezin en in de Sliedrechtse samenleving. Binnen de kerkelijke gemeente waarbij we als gezin zijn aangesloten ben ik actief binnen het jeugdwerk. Ik vind het waardevol om samen met jongeren op te trekken, uit de Bijbel te lezen en te bidden. 

In aanloop naar de verkiezingen kreeg ik de vraag of ik mij kandidaat wilde stellen voor de lijst van de SGP/CU. Deze vraag heb ik positief beantwoord. Christelijke politiek is erop gericht om op basis van de Bijbel het goede te doen voor de hele samenleving. Dat draag ik een warm hart toe.

13.Douwe

Kandidaat #14 Robert de Bruin
Mijn naam is Robert de Bruin, 41 jaar en Sliedrechter van jongs af aan. Dit jaar ben ik 18 jaar getrouwd met Sliedrechts mooiste dame, Elzeline. We hebben 7 prachtige kinderen gekregen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de kerk en in de zorg. 24 jaar geleden ben ik begonnen met werken in de zorg en dit ben ik, naast mijn rol in de kerk, altijd blijven doen bij verschillende organisaties en in verschillende functies.

Mijn naam op de kieslijst is als support richting de verkiesbare leden en het programma. De SGP-ChristenUnie wil oog houden voor de kwetsbaren in de samenleving, inclusief zijn in wonen voor iedereen, veiligheid voor iedereen en mee kunnen doen voor iedereen. Waarbij er met name een focus is op de jeugd van Sliedrecht en er, door middel van het gezin, wordt geïnvesteerd in hun toekomst.

We weten dat er sprake is van nood zoals grote eenzaamheid bij ouderen en bij jongeren. Daarnaast zien we veel ‘koude harten en hete hoofden’. Wie pakt het op om geloof, hoop en liefde te brengen? Deze uitdaging ligt bij ons allemaal. De politiek kan lang niet alles oplossen, maar kan wel faciliteren, ter sprake brengen en ons als samenleving aanmoedigen naastenliefde concreet te maken door het zelf voor te leven en te faciliteren. Wat een mooie opdracht voor onze bestuurders en raadsleden en voor ons allemaal. Zo waarlijk helpe ons God almachtig!

14.Robert

Kandidaat #15 Mark Brandwijk
Mijn naam is Mark Brandwijk en ik ben 27 jaar. Sinds 2,5 jaar woon ik met veel plezier in een prachtig jaren 30-huis op de oude uitbreiding. In het dagelijks leven combineer ik een baan als marketing- en communicatiemedewerker bij groenvoorzieningsbedrijf Verheij Integrale groenzorg met een muzikale loopbaan. Ik dirigeer een aantal koren en ben ook op de toetsen (piano/orgel) actief. Bij muziekvereniging Crescendo maak ik onze jonge Sliedrechters wegwijs op de piano. Ook speel ik regelmatig in verschillende kerken op het dorp.

Mijn hart gaat logischerwijs sneller kloppen bij het thema cultuur en muziek. De glimmende ogen van spelende, zingende of creërende kinderen zijn goud waard! Gunnen wij onze kinderen nog de kans om onbevangen hun creatieve mogelijkheden te ontdekken? Om te zoeken naar de plaats die God voor hen heeft in de samenleving?

In mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets. Dat doe ik ook regelmatig met dorpsgenoten. Even het hoofd leegmaken of je grenzen verleggen door sportief bezig te zijn in en rondom Sliedrecht: een heerlijkheid die ik iedereen gun. Door de Coronatijd is mij ook het belang van een gezonde mentale basis, wat wordt gekleurd door geloof, gezin en gemeenschap, extra duidelijk geworden. Zien we nog om naar elkaar? Ook als er veel wegvalt of tegenvalt? Staan we open voor en zijn we bewogen met elkaar? Ik wil me sterk maken voor een lokale gemeenschap waarin dat, onder Gods zegen, gebeurt.

Vanuit eigen ervaring weet ik hoe fijn het is om een eigen plekje te hebben in het dorp. Ik begrijp daarom de frustratie van starters die wel willen, maar haast niet kunnen starten. Ik ben blij dat we als SGP-ChristenUnie alle mogelijkheden benutten, regulier én out-of-the-box, om betaalbaar wonen in Sliedrecht mogelijk te maken. Daarbij kijk ik uiteraard met veel belangstelling uit naar de (wat mij betreft) rijke plaats van klimaatbestendig en bio divers openbaar groen.

15. Mark

Kandidaat #16 Leonard de Ruijter
Mijn naam is Leonard de Ruijter, geboren en getogen in Hardinxveld en 29 jaar oud. In 2015 trouwde ik met Arina en vestigde ik mij in Sliedrecht wat, in alle opzichten, voelde als thuiskomen. Van God ontvingen wij twee zoons.

In het dagelijks leven ben ik als softwareontwikkelaar werkzaam bij SEVENP, een bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van moderne digitale werkplekken in de cloud. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met het componeren van muziek en draag ik bij aan non-profit softwareprojecten. Ook ben ik betrokken bij zondagsschool- en evangelisatiewerk.

Als SGP-ChristenUnie komen we deze verkiezingen voor de dag met een verkiezingsprogramma waarin de partij haar hart laat spreken. Toegankelijkheid is daarin een belangrijk kernwoord dat in verschillende facetten terugkomt. Als het gaat over de openbare ruimte heeft de SGP-ChristenUnie bijvoorbeeld aandacht voor mensen met een visuele beperking, wat mij als ervaringsdeskundige erg aanspreekt. Ook toegankelijkheid van informatie krijgt aandacht, zodat iedereen op zijn of haar niveau kan beschikken over de informatie vanuit de gemeente die hij of zij nodig heeft. Dat kan digitaal, op papier en door middel van informatiebijeenkomsten.

Als IT’er gaat mijn hart sneller kloppen van initiatieven zoals de Fixi-app, die het contact met de gemeente een stuk toegankelijker en laagdrempeliger heeft gemaakt. Dat smaakt naar meer! In de komende periode houdt de SGP-ChristenUnie ook een vinger aan de pols als het gaat om toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg, sport, cultuur en recreatie. Al met al een agenda waar ik voor teken en mij met hart en ziel voor wil inzetten, in afhankelijkheid van onze Schepper.

16. Le

Kandidaat #17 Rutger van de Berg
Mijn naam is Rutger van den Berg, 42 jaar, getrouwd met Gertine en vader van 3 kinderen. Sinds ons trouwen in 2005 wonen we in Sliedrecht.  Daarnaast zijn we lid van de Hervormde Gemeente in Sliedrecht. Sinds 2012 ben ik daar ook ambtsdrager.

Ik werk als accountant in de adviespraktijk van het MKB. Hoewel ik houd van cijfers en analyseren, haal ik de meeste voldoening uit het samenwerken met collega’s en sparren met ondernemers.Ter ontspanning doe ik aan hardlopen, wandelen en mountainbiken. Het liefst zoek ik dan de bossen van de Veluwe of Utrechtse Heuvelrug op. Dus wat mij betreft mogen in Sliedrecht best nog meer bomen geplant worden…..😊

Mijn interesse ligt vooral bij de landelijke politiek maar ik hoop, met mijn financiële achtergrond waar nodig, van toegevoegde waarde te zijn in de lokale politiek. Met mijn plek op de lijst wil ik graag de verkiesbare kandidaten steunen. Zij willen zich met hart en ziel inzetten voor een gezonde politiek vanuit een Bijbelse missie.

Ik vind het mooi dat de SGP en ChristenUnie weer met een gezamenlijke lijst uitkomt. We geloven er beiden in dat Gods leefregels goed zijn voor alle mensen, dus ook voor de inwoners van Sliedrecht. In een gebroken wereld mogen we, vanuit de liefde van Christus, dienen in de lokale politiek en omzien naar elkaar met oog voor de kwetsbaren.

Mag lijst 1 ook op uw stem rekenen?  Op hoop van zegen voor ons dorp!

17. Ru

Kandidaat #18 Rianne Stouten - de Winter
Als echte Sliedrechter met een creatieve inslag maak ik me graag hard voor het belang en behoud van cultuur in ons dorp. Lange vergaderingen en beleidsplannen schrijven is niet iets voor mij. Ik zie graag dat cultuur en creativiteit op een blijvende manier verweven wordt in de werkzaamheden van de gemeenteraad.

Wanneer de gemeenteraad uitstraalt dat muziek en kunst een wezenlijke plaats hebben in hun denken en doen, zal dit zijn weerslag hebben en houden op de bevolking. Als muziekdocent weet ik dat een creatieve benadering belangrijke zaken in een ander perspectief kan zetten. Het kan zomaar een stukje lucht geven in een zware en ingewikkelde kwestie.

De politiek heeft ook de taak een rijk aanbod aan culturele activiteiten te stimuleren. Hierbij is een goede verdeling van gelden belangrijk. Zo worden muzieklessen en creatieve workshops toegankelijk gemaakt voor zoveel mogelijk inwoners. Mooie cultuuractiviteiten werken samenbindend.

Als een dorp bruist van sprankelende activiteiten zal dat het oog voor elkaar zeker versterken en verdiepen. Als oud en jong samen beleven, vieren en spelen wordt er van elkaar geleerd. Samen genieten betekent samen groeien. De SGP-ChristenUnie ziet de schepping als een geschenk van God om voor te zorgen en mee te spelen.

De vele kunstvormen die in ons dorp te vinden zijn geven hier uiting aan. Het maakt Sliedrecht kleurrijk. Als een bevlogen en creatieve gemeenteraad zo leiding geeft aan een dorp zal het groeien en bloeien. Zo is er plaats voor iedereen. Veel of weinig talent doet niet ter zake, want zoals Ludwig van Beethoven zei: ‘Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.

18. Ri

Kandidaat #19 Marinus van der Sluijs
Ik benMarinus van der Sluijs, 39 jaar en sinds 2009 ben ik, samen met vrouw en kinderen, een van Sliedrecht. Een plek waar het met de vele voorzieningen goed toeven is. Naast het grootbrengen van kinderen trek ik er in mijn vrije tijd graag op uit om een wandeling te doen met vrienden. Zo delen we verhalen, luisteren we naar elkaars verhalen en geven we steun aan elkaar.

Als ondernemer ben ik actief in logistiek en transport sector. Daarin ben ik gepassioneerd om allerlei grote machines wereldwijd te verschepen. Dit goed uit te voeren is een resultante van kennis & kennissen. Bouwen op betrouwbare mensen en verbindingen leggen tussen allerlei culturen verbreed je netwerk en creëert meer mogelijkheden om doelen te bereiken. Uitgedaagd te worden om in complexe logistieke concepten met een goed advies te komen geeft mij energie. Goed luisteren naar de behoefte van de ander is 'key' in onze dienstverlening.

En zo sla ik graag het bruggetje naar de politiek, waarbij de gemeenteraad ook ten dienste staat van haar inwoners. Inhoudsvolle politiek met visie voor de langere termijn zorgt voor een gedegen opbouw van Sliedrecht, waar generatie op generatie de vruchten van kan plukken. Een omgeving waarbij kansengelijkheid hoog in het vaandel staat. Ik moedig je aan om het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie door te nemen om te zien hoe we dit met elkaar concreet kunnen maken. 

19. Marinus

Kandidaat #20 Rik de Waard
Als nummer 20 op de lijst stel ik me vandaag graag aan jullie voor! Mijn naam is Rik de Waard, 21 jaar en ik studeer Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden in Den Haag. Naast mijn studie en werk bij de Albert Heijn, rijd ik in mijn vrije tijd paard en luister ik graag naar podcasts tijdens een wandeling door ons dorp.

Ik heb de SGP-ChristenUnie de afgelopen maanden leren kennen als een partij van gepassioneerde mensen die zich, op basis van hun geloof, willen inzetten voor een groene en sociale toekomst van Sliedrecht. Ik ben blij daar deel van uit te maken door mijn plek op de lijst.

Het aanpakken van de klimaatcrisis is de belangrijkste uitdaging voor de politiek in de komende jaren. De leefbaarheid van deze aarde, en daarmee Gods schepping, staat op het spel en alleen als we nu daadkrachtig handelen kunnen we de schade beperkt houden. Daarom ben ik blij dat de SGP-ChristenUnie, naast in te zetten op meer groen in het dorp, ook streeft naar een energie neutrale gemeente in 2040. Daarmee kiezen zij voor duurzame energie door afscheid te nemen van aardgas. Daarbij is het van belang dat de lasten van deze grote veranderingen eerlijk verdeeld worden en energiearmoede niet voorkomt in ons dorp. 

Daarnaast ben ik trots op de ambitie die de Sliedrechtse gemeente heeft, namelijk een schild zijn voor de kwetsbaren. We gaan de strijd aan met armoede en eenzaamheid. Een gezonde levensstijl wordt aangemoedigd en de faciliteiten in ons dorp moeten inclusief en toegankelijk zijn voor alle Sliedrechters. Daarnaast betekent een stem op SGP-ChristenUnie extra aandacht voor onze mentale gezondheid en dat is hard nodig, juist nu we al 2 jaar met (de gevolgen van) de coronacrisis leven. 

20.Rik

Kandidaat #21 Martijn den Toom
Ik ben Martijn den Toom, 47 jaar, getrouwd met Tineke, vader van 5 kinderen (4 dochters en 1 zoon). Wij zijn lid van de Hersteld Hervormde Gemeente Hardinxveld-Sliedrecht.

Sinds ons trouwen wonen wij, zeer naar tevredenheid, in Sliedrecht. In mijn vrije tijd wandel, zwem en tuinier ik graag en breng ik tijd door met ons gezin 🙂

Daarnaast ben ik bijna 15 jaar werkzaam geweest in de accountancy. In 2007 ben ik als zelfstandige een administratie- en belastingadvieskantoor voor ondernemers gestart. Een kantoor voor de financiële administratie, fiscale aangiften, vragen over financieringen, begeleiding van starters enzovoorts. Dit vind ik leuk en mooi werk 💯 Je staat naast de ondernemer, denkt mee en adviseert. Onze klantenkring bestaat uit MKB bedrijven zoals eenmanszaken, ZZP'ers, vrije beroepsoefenaars, vof’s en bv’s. Zij opereren in allerlei bedrijfstakken bijvoorbeeld de ICT, bouw en handel.

Ik vind het mooi dat de SGP en ChristenUnie (weer) met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in gaan en daarmee een plaats hebben in de lokale politiek. Het is goed om als christenen hierin verantwoordelijkheid te nemen en mee te bouwen aan ons dorp. Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en daarom neem ik graag een plaats in op de kieslijst. Om zo christelijke politiek met een Bijbelse missie te steunen en dienend bezig zijn tot nut van de naaste en tot eer van onze Schepper.

21. Martijn den Toom


Kandidaat #22 Nellieke Oudijn
Mijn naam is Nellieke Oudijn, ik ben 25 jaar oud en woon inmiddels een paar jaar in Sliedrecht. Ik ben opgegroeid in Nunspeet en heb een aantal jaar geleden de bossen verruild voor de rivier. Hoewel ik nog steeds graag in de bossen ben, voel ik me inmiddels zeker thuis aan de rivier.

 In het dagelijkse leven ben ik als advocaat werkzaam bij BVD advocaten, met een specialisatie in het bestuursrecht. Dat betekent dat ik veel met de overheid in aanraking kom. Een groot deel van mijn werk bestaat uit adviseren: wat is de beste manier om iets aan te pakken? Wat zijn de mogelijkheden en risico's? Soms ga ik met een cliënt naar de rechtbank, als tussen de overheid en mijn cliënt geen goede oplossing bereikt kan worden.

Met deze ervaring vind ik het een uitdaging om als (kandidaat)gemeenteraadslid bruggen te slaan tussen overheid en burgers of overheid en het bedrijfsleven. Met name waar het gaat om ruimtelijke ordening: hoe kunnen verschillende functies in een gemeente (wonen, maatschappelijk, bedrijf, natuur, etc.) samengebracht worden in een goed woon- en leefklimaat? 

Mijn vrije tijd vul ik op met een heleboel verschillende dingen: ik houd van lezen, muziek maken en creatief bezig zijn. Ik vind het heerlijk om op vrije zomerse dagen de 'oversteek' naar de Hollandse Biesbosch te maken om te wandelen. Ook ben ik een aantal keer per week op mijn racefiets te vinden. Rondfietsen in de omgeving heeft absoluut bijgedragen aan het beter leren kennen van de gemeente Sliedrecht: een mooie gemeente waarvoor ik me graag inzet!

22. Nellieke

Kandidaat #23 Jan Visser
Meedoen in de gemeenteraad betekent meebeslissen voor alle inwoners van Sliedrecht. Dat heb ik in de afgelopen twee periodes met veel enthousiasme mogen doen. Ik denk dat het voor verschillende inwoners niet altijd duidelijk is wat de gemeenteraad doet. Sliedrecht kan echter niet bestaan zonder de besluiten van de gemeenteraad. Om paspoorten en rijbewijzen uit te geven, om de sociale dienst te laten draaien, om een bouwvergunning aan te vragen, om scholen te bekostigen, om het sporten mogelijk te maken, het zwembad open te houden, woningbouw mogelijk te maken, afval op te halen en nog heel veel meer: allemaal (mede) mogelijk door het werk van de gemeenteraad!

Dat werk bestaat uit het maken van plannen hoe dit allemaal het beste aangepakt kan worden. Het betekent ook concreet geld beschikbaar stellen. Geld wat de gemeenteraad niet zelf verdient, maar deels van de rijksoverheid krijgt en deels via belastingen ook van de eigen inwoners ontvangt. Hoe mooi is het om daar met elkaar plannen voor de bedenken en het geld op een zo goede, eerlijke en meest efficiënte manier te verdelen.

Ik sta op de lijst, omdat ik daar voor gevraagd ben en daarmee wil ik duidelijk maken dat ik van harte achter het werk van de gemeenteraad sta. Belangrijk werk waar we als inwoners allemaal mee te maken hebben. Werk dat veel mensen naast hun dagelijkse werk doen, en ik kan uit ervaring spreken dat dat soms best pittig is 😉

Het vraagt inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Goede plannen maken is niet eenvoudig, plannen (laten) uitvoeren blijkt soms ook lastig en daarbij oogst je ook lang niet altijd waardering van alle inwoners. Op de lijst van de SGP-ChristenUnie staan mannen en vrouwen die er voor komende periode hun schouders onder willen zetten: met Gods hulp het beste zoeken voor alle inwoners van Sliedrecht. Prachtig werk! Onze steun verdienen ze, dus laat uw stem horen 📢

23. Jan

Kandidaat #24 Veerle Schippers
Na mijn voorstelstukje als communicatiemedewerker van de fractie en lid van de campagnecommissie stel ik mij nu voor als kandidaat nummer 24. Ik ben Veerle, 22 jaar en opgegroeid in Sliedrecht. Door de weeks ben ik bezig met mijn master HRM in Tilburg, houd ik van gezelligheid met vrienden en familie en ben ik ook regelmatig in de sportschool te vinden. Door te sporten kan ik mijn gedachten verzetten, doelen behalen en sterker worden. Ik kan mij daarom helemaal vinden in de campagne slogan “voor een gezonde politiek”.

Daarnaast ben ik in het weekend achter de kassa bij de Jumbo te vinden. Daar ervaar ik de mores van Sliedrecht op zijn puurst. Door klanten/dorpsgenoten uit allerlei lagen van Sliedrecht te spreken, ontstaan soms mooie gesprekken over veiligheid, eenzaamheid en wonen. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er de mogelijkheid om te werken aan verandering en om te zien naar elkaar. Daar staat de SGP-ChristenUnie voor en daarom wil ik deel uitmaken van deze lijst!  

Zoals ik al eerder noemde ben ik actief als communicatiemedewerker van de fractie. Door de social media en website bij te houden hoop ik meer zichtbaarheid te geven aan het werk van de fractie. Ook op deze manier kan communicatie een brug slaan tussen de Sliedrechters en de lokale politiek. Daarnaast past deze laatste plek, als lijstduwer, ook bij mij. Als communicatienetwerker probeer ik de fractie(leden) namelijk ook een beetje uit hun comfortzone te duwen door, ook via de digitale wegen, contact te maken en te onderhouden met de burger.

Tot slot houd ik mij als lid van de campagnecommissie voornamelijk bezig met de digitale kant van de campagne. Vanuit de campagnecommissie kan ik mijn creativiteit de vrije loop laten en naar buiten brengen waar de SGP-ChristenUnie voor staat en voor wil staan de aankomende vier jaren. Daar wil ik op deze manier aan bijdragen 💪

Veerle

#StemSGPCUsld #GR2022 #sliedrecht