Maak je niet dik!

1921.jpg
Jan 2018 weblog
Door Jan Visser op 25 januari 2018 om 15:26

Maak je niet dik!

Het maken van een verkiezingsprogramma is geen sinecure: natuurlijk wilden we vernieuwend zijn en niet het oude programma uit de kast halen, afstoffen en van een nieuwe kaft voorzien. We hebben gekeken naar de blauwdruk van onze landelijke partijen, maar die wilden we natuurlijk niet kopiëren. We hebben gekeken naar wat we eerder opgeschreven hebben en naar wat bereikt is in de afgelopen jaren. Wat hebben we nog niet bereikt en moet zeker weer opgenomen worden? We hebben teruggelezen wat in de loop van de tijd uit diverse werkbezoeken naar voren is gekomen en ons oor te luister gelegd bij de leden. Kortom, we hebben het ons zelf niet (te) makkelijk gemaakt.

Voor wie schrijf je nu eigenlijk een programma? Als je niet concreet bent, vinden mensen het snel te slap. Een visie opschrijven wordt vaak als 'niet concreet' bestempeld. Maar als je geen visie hebt, kun je ook geen beleid maken en dat vinden andere mensen juist weer heel belangrijk. Wie leest het programma nu uiteindelijk en is het nog wel van deze tijd om er echt een boekwerk van te maken? Dun is de mode tenslotte! Allemaal afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming.

Voor elkaar zorgen, zorgen delen en zorgen dat iedereen mee kan doen, kwamen steeds als centrale gedachten terug. Dat hebben we uitgewerkt in een 10-tal thema's, die we ingevuld hebben vanuit ons geloof (onze achtergrond, waar staan we voor?), onze hoop (voor de toekomst, welke doel hebben we?) en onze liefde (hoe pakken we het aan?).

Geloven moet niet blijven steken in mooie woorden, maar vraagt ook actie! Daarbij we willen ook nuchter zijn. Zorgen doe je namelijk graag en waar mogelijk met elkaar.  Die ruimte en inzet is er in Sliedrecht, die ‘gemene deler’ is in de afgelopen tijd heel vaak de basis geweest voor overleg en besluitvorming in de breedte van de gemeenteraad en de samenleving. Ik hoop dat dat ook zo blijft in de opmaat naar de verkiezingen en daarna, hoe de stemverhouding dan ook komt te liggen.  Zo zijn we tot ons thema gekomen: ‘Geloven in Sliedrecht’!

Te veel worden, vaak in grotere verbanden, onderlinge verschillen aangedikt, waardoor mensen verder van elkaar af komen te staan. Niet zelden ligt de oorzaak hiervan in het feit dat persoonlijk belang voorop staat. Daar wordt niemand beter van.

Je zelf niet te dik maken blijft daarom een gezond uitgangspunt!

Bijlagen