Resultaten vanaf 2014

  • Vormen van een nieuwe college

Vanaf 2014 is er een nieuw college aangetreden. Voor het eerst in de geschiedenis van ons dorp regeert PRO Sliedrecht mee. Samen met hen en de VVD wordt er daadkrachtig geregeerd onder het motto”Gewoon doen”. We kijken terug op constructieve gesprekken eneen prima samenwerking!

  • Fietsen op de Kerkbuurt

Er moet wat gebeuren met de Kerkbuurt. Door het veranderende winkelgedrag, mede door de opkomst van online winkelen, is het huidige aanbod niet altijd meer van deze tijd. Om de toegang naar de Kerkbuurt laagdrempeliger te maken hebben wij voorgesteld om het fietsen op de Kerkbuurt mogelijk te maken. Inmiddels is dat gerealiseerd. Tevens is besloten om de Kerbuurt wat korter te gaan maken door autoverkeer op het Oostelijke deel toe te gaan staan. Daarnaast komen er plannen van een roltrap of rolbaan en, in overleg met de winkeliers, eventueel nog een stukje aankleding d.m.v. bankjes, bomen en banieren.

  • Investeringen in Benedenveer

Sinds 2009 zijn er al plannen voor uitbreiding van binnensport accommodaties. De SGP-ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode het voorstel gedaan om daar de locatie Benedenveer voor te gebruiken i.p.v. een uitbreiding van De Stoep in het centrum. Inmiddels zijn de plannen vergevorderd en kan binnenkort de eerste schop de grond in.

  • Investeringen in de voetbalvereniging

De accommodaties van de voetbalvereniging zijn zwaar verouderd. Er is lang gewacht om hier te gaan investeren omdat er ook plannen zijn om de voetbalvelden aan de andere kant van het spoor te situeren. Omdat uitstel niet langer verantwoord was, wordt er nu geïnvesteerd in een accommodatie die mobiel is en mee kan verhuizen als dat aan de orde komt. Onze fractie heeft hierbij ook de vinger gelegd bij de rol die een vereniging in de plaatselijke maatschappij kan voeren, waarbij de vereniging zelf ook aantoonbaar, door vrijwilligerswerk en redelijke contributies de “eigen broek moet kunnen ophouden”. 

  • Steeds hechtere samenwerking in de regio op zaken waar dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld de decentralisaties: typisch zoiets waarbij je de kracht van de regio ervaart)

Onze fractie is een voorstander van regionale samenwerking bij die vraagstukken die een maatje te groot zijn voor Sliedrecht. Als je de kracht van de regio kan gebruiken waardoor je samen sterker, efficiënter en goedkoper kan werken, dan moet je dat doen. Alles wat we lokaal zelf kunnen doen, blijven we graag zelf doen. Op die manier borgen we de zelfstandigheid van ons dorp. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat moet.

  • We hebben ons gebogen over zaken die behoorlijke krachten in de plaatselijke samenleving losmaken, zoals het Sliedrechtse evenementenbeleid met daaraan gekoppeld de kermis en de zondagsrust

In het nieuwe Evenementenbeleid en de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening is heel duidelijk afgebakend wat de grenzen en mogelijkheden hierin zijn. Enerzijds kan er meer, maar niet overal. De mogelijkheden om evenementen te houden op zondag zijn hierbij uitgesloten van het centrum. Op zondag kunnen wel evenementen gehouden ten noorden van de A15 op bijvoorbeeld het terrein van De Lockhorst en de voetbalvelden.