Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden

Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden

Door Fijke Mulder, Gerard van Urk, Jan Pieter Verweij, Johan Oostrom, Kees Ippel, Leonard de Ruijter, Ria de Mul op 18 oktober 2022 om 22:10

In de besluitvormende vergadering van 18 oktober nam de gemeenteraad een besluit tot het aanpassen van de verordening winkeltijden. Onderstaand de stemverklaring die Kees Ippel uitsprak namens de voltallige fractie

De fractie van de SGP-CU heeft grote moeite met zondagsopenstelling van winkels in het algemeen. Een verruiming zoals nu voorgesteld is een resultaat van de onderhandelingen om te komen tot deze coalitie.

Deze grote moeite vertaalt zich ook in de stemming van ons als fractie. Aan de ene kant is daar bij ons allemaal de inhoudelijke en de principiële en Bijbelse lijn voor zondagsrust, en anderzijds is daar ook bij ons allemaal de opdracht dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden.

We beseffen dat we met dit besluit winkels boven de A15 meer ruimte geven. Toch geeft juist het feit dat we de zondagsrust in het centrum wél bewaren, voor een deel van de SGP-CU fractie de reden om met het voorliggend raadsvoorstel in te stemmen.

Met deze woorden begrijpt u dat we bij hoge uitzondering als SGP-CU fractie verdeeld zullen stemmen.