SGP-ChristenUnie stelt vragen over gevaarlijke uitstoot van Dupont Chemours

8415525A-BF5F-4ACA-9C60-4E7FA271C873woensdag 20 juli 2016 18:42

Dupont Chemours stoot de stof GenX uit. Deze stof is nodig voor de productie van Teflon. GenX is de vervanger van C8, een stof die inmiddels verboden is. Nu blijkt dat GenX waarschijnlijk ook gevaarlijk is. Onze fractie heeft meerdere vragen aan het college van B&W gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over deze zorgwekkende situatie.

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant vandaag is bekend geworden dat de vervanger voor de stof C8, wat gebruikt wordt bij de productie van Teflon, kankerverwekkend kan zijn. Deze stof, GenX, wordt uitgestoten over onder meer Dordrecht en Sliedrecht. Volgens diverse toxicologen zijn C8 en GenX toxicologisch vergelijkbaar. De berichten in de media over de gezondheidseffecten door de uitstoot van stoffen bij de productie van teflonDupont/Chemours baren ons grote zorgen. Totdat meer informatie bekend is, achten wij het noodzakelijk dat uitstoot van mogelijk gevaarlijke stoffen zo spoedig mogelijkwordt stilgelegd. 

Reden genoeg voor de SGP-ChristenUnie fractie om de volgende vragen te stellen aan het college B&W:

- Op welke wijze is Sliedrecht geeinformeerd over dit onderzoek?
-  Op welke wijze kan Sliedrecht afdwingen dat het gebruik van GenX met onmiddellijke ingang wordt verboden, zolang niet duidelijk is wat de effecten voor de volksgezondheid zijn?
- Heeft het college al contact met de omgevingsdienst ZHZ om aan te dringen op zo spoedig mogelijke stopzetting van het productieproces van Teflon, waarbij GenX of een samenstelling van stoffen gebruikt wordt?

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie stelt vragen over gevaarlijke uitstoot van Dupont Chemours'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.