SGP-ChristenUnie in gesprek met Tweede Kamerlid om problematiek rond Chemours/DuPont aan te pakken

Chemours Tweede kamerwoensdag 05 oktober 2016 14:02

4 oktober 2016, Den Haag – De SGP-ChristenUnie- fractie is in gesprek gegaan met meerdere afgevaardigden van de landelijke SGP en ChristenUnie, waaronder Tweede Kamerlid Roelof Bisschop, over de problematiek rond Chemours, voorheen DuPont. De Sliedrechtse fractie is, samen met inwoners, ernstig bezorgd over de gang van zaken.

Fractievoorzitter Nico de Jager: “We zitten letterlijk onder de rook, maar we hebben formeel geen zeggenschap waardoor het lijkt alsof wij machteloos zijn. Dit baart mij grote zorgen.”

In het verleden betrof dit de uitstoot van PFOA, die gebruikt werd bij de productie van teflon. Alhoewel de uitstoot daarvan inmiddels is stopgezet, zijn er nog veel vragen bij de gezondheidseffecten ervan, die lang kunnen doorwerken. Daarnaast bestaan er ernstige twijfels over de risico’s van de vervangende techniek die voor teflon-productie gebruikt wordt, GenX. Ook de recente lekkageproblemen, waarbij de gevaarlijke stof formaldehyde in een grote hoeveelheid vrijkwam, versterkt de bezorgdheid. Wordt er door de provincie Zuid-Holland als vergunningverlener en de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid als vergunning handhaver adequaat opgetreden, is daar voldoende ervaring en expertise in huis om de huidige problemen aan te pakken en in de (nabije) toekomst onder controle te krijgen?

Het is vooralsnog onvoldoende duidelijk of de stof GenX schadelijk is. Er loopt momenteel een onderzoek door het RIVM naar de stof PFOA. Eerder drong de fractie met succes aan om meer snelheid in dit onderzoek. De fractie is van mening dat het risico erg groot is om een vervangende stof te gebruiken waarvan de gevolgen voor de volksgezondheid nog onduidelijk zijn. Raadslid Jan Visser is van mening dat de volksgezondheid altijd belangrijker moet zijn dan de belangen van een groot bedrijf en ziet erg uit naar de uitkomsten van het onderzoek.

Tijdens de bijeenkomst in Den Haag werd gesproken over meerdere aspecten rond het probleem. Wat is de rol van de Tweede Kamer in deze situatie? Hoe kan de druk opgevoerd worden zodat problemen hard aangepakt kunnen worden? Moet een fabriek als Chemours wel in een dichtbevolkt gebied als de Drechtsteden staan? De partijen komen op de korte termijn weer bij elkaar om het probleem verder te bespreken.

Inwoners van Sliedrecht ontplooien momenteel meerdere initiatieven om actie te voeren. Nico de Jager begrijpt de ongerustheid van de inwoners, maar heeft zijn twijfels over de wijze waarop dit nu gebeurt. Dit lijkt voor niemand een goede oplossing. De fractie is blij met de inzet van het college van de gemeente Sliedrecht en de samenwerking die gezocht wordt met de buurgemeenten Papendrecht en Dordrecht. Ze ziet haar actie richting de Tweede Kamerfracties daarom ook als een ondersteuning van de inzet van de gemeente en hoopt op deze manier daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Als er inwoners zijn met vragen, is de fractie altijd bereid hierop reactie te geven. Vragen kunnen gemaild worden naar vragen@sliedrecht.sgp-christenunie.nl

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie in gesprek met Tweede Kamerlid om problematiek rond Chemours/DuPont aan te pakken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.