Zorgen om blootstelling aan PFOA door DuPont/Chemours

vrijdag 25 maart 2016 13:23

De fractie van de SGP-ChristenUnie is zeer bezorgd over de uitkomst van het RIVM-onderzoek waaruit blijkt dat bewoners in de directe omgeving van DuPont/Chemours mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan PFOA (perfluoroctaanzuur). Voor Sliedrecht gaat het concreet om de Baanhoek vanaf de spoorbrug richting Papendrecht. Overigens worden in het rapport gelukkig ook bepaalde gezondheidsrisico's uitgesloten en is duidelijk dat Sliedrechts drinkwater niet afkomstig is uit winputten die onderzocht worden.

De fractie dringt aan op verder onderzoek en een uitbreiding van de reikwijdte van de testen. Wie in aanmerking komt voor de testen, moet ook mee kunnen doen aan de testen. Daarbij vindt de fractie een onderzoekstermijn van twee jaar erg lang. Dat moet toch sneller kunnen?

De gemeente heeft inmiddels adequaat de informatievoorziening geregeld. Op dinsdag 5 april komt er een informatieavond voor inwoners en bedrijven. Tevens is  er een initiatief voor een beeldvormende vergadering waarin het RIVM (klik voor link) een toelichting geeft op het rapport. De fractie vindt het belangrijk dat er maximaal gewerkt wordt aan het bereiken van iedereen die in de genoemde gebieden woont of gewoond heeft. De gemeente heeft tevens aangegeven dat men gezondheidsvragen kan stellen bij de DG&J (Dienst Gezondheid & Jeugd) via het telefoonnummer 078-7708500.

Verder roept de fractie het college en de ambtelijke organisatie op om uiterst alert en adequaat te blijven reageren en druk te houden op het voortgangsproces. Dit heeft inmiddels zijn uitwerking gehad en dat moet minimaal zo blijven. Ook de voorgenomen kritische beoordeling en de inzet op een aanscherping van de huidige vergunning kan uiteraard op instemming van de fractie rekenen.

Tot slot geeft de fractie aan uiterst kritisch te zijn op de rol van DuPont/Chemours tot nu toe. De uitkomst van dit rapport geeft een heel ander beeld dan geschetst.

De fractie zal zich de komende tijd verder verdiepen in het rapport en de te nemen maatregelen.

« Terug

Reacties op 'Zorgen om blootstelling aan PFOA door DuPont/Chemours'

Gray, C (Aaron) C [1056778]
Geplaatst op: 31-12-2016 13:08
Fascinating and I chose to investigate each substance and I read yours. My compliment about this blog is exceptionally positive I visit this blog first time and inspire by this good stuff work. Incredible post keeps up posting such great information. You can use this best essay writing service for any kind of academic writing work.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.