Negatief antwoord op vragen controle QR-code zwemlessen

1744.jpg
Ria 2018
Door Ria de Mul op 2 februari 2022 om 21:50

Negatief antwoord op vragen controle QR-code zwemlessen

Als fractie SGP-ChristenUnie hebben we aan het college van B&W gevraagd welke mogelijkheden zij heeft om met Optisport Brondbad De Lockhorst in gesprek te gaan om hen ontheffing te verlenen om  de QR-code te controleren bij begeleiders van kinderen die zwemles volgen. Inmiddels hebben we een antwoord van het college ontvangen. Helaas is dit niet het antwoord waarop we hadden gehoopt.

Het college van B&W van Sliedrecht stelt dat het college geen ruimte heeft om Bronbad De Lockhorst ontheffing te verlenen voor het controleren van de QR-code bij begeleiders van kinderen die zwemles volgen. Het  naleven van de CTB-plicht is een verantwoordelijkheid van het zwembad. Het  zwembad moet daarin de landelijke maatregelen naleven. De gemeente ziet toe op de naleving daarvan en is verantwoordelijk voor de handhaving.  

In onze vragen verwezen we naar zwembaden elders in het land, waar zwemlessen onder onderwijs vallen. Want voor onderwijs geldt de plicht niet om een CTB te laten zien. Echter, het college van B&W stelt dat zwembaden zoals Bronbad de Lockhorst niet alleen worden gebruikt voor zwemlessen, het zijn ook algemene locaties voor de  beoefening van sport. Voor de publieke binnenruimte van een locatie voor de  beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) geldt een CTB-plicht voor publiek vanaf 18 jaar. 

Onze fractie vindt het zeer spijtig dat het college van B&W geen oplossing heeft voor inwoners die om redenen die voor hen van belang zijn geen QR-code kunnen laten zien, waardoor zij hun kinderen niet kunnen begeleiden bij de zwemles. Zeker als om deze redenen kinderen geen zwemles volgen. Als fractie blijven we in gesprek om te kijken of specifiek voor de zwemlessen toch geen uitzondering gemaakt kan worden. Al hebben we na de ontvangen antwoorden hier niet al te hoge verwachtingen van.