Meting luchtkwaliteit in Sliedrecht ‘noodzakelijk kwaad’!

Chemours Nicowoensdag 02 november 2016 23:28

In antwoord op vragen van de fractie SGP-ChristenUnie over meer metingen naar luchtkwaliteit in Sliedrecht, heeft het college aangegeven voor het einde van het jaar met een voorstel te komen. Insteek is om op meerdere plaatsen in Sliedrecht de luchtkwaliteit te gaan meten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde E-noses, waarvan er bij wijze van proef sinds 2015 één ophangt aan het einde van de Merwestraat.

E-noses zijn in staat om bijvoorbeeld dampen uit ladingen van schepen op te merken en kunnen ook inzicht geven in de verspreiding van (andere) gevaarlijke stoffen bij een groot incident. Door het toepassen van E-noses op meerdere plekken in Sliedrecht, zoals de fractie SGP-ChristenUnie voorstelt, kan deze verspreiding veel beter in kaart worden gebracht. Door toepassing van E-noses wordt het mogelijk om vroegtijdig te signaleren wanneer er gevaarlijke stoffen worden uitgestoten en over Sliedrecht heen komen. Omdat de E-noses gekoppeld worden aan de meldkamer van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) kan bij een piek van gevaarlijke stoffen, boven een vastgesteld niveau, de 24-uurs wachtdienst van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid op de hoogte worden gesteld, die vervolgens actie kan ondernemen. Op deze manier wordt het moment tussen meten en ondernemen van actie zo kort mogelijk gehouden, waardoor de risico’s zo veel mogelijk beperkt worden.

In Sliedrecht bestaat er veel ongerustheid over de luchtkwaliteit. Bedrijven als DuPont en Chemours, die momenteel vooral onder het vergrootglas liggen, zijn zelf verplicht de nodige maatregelen te nemen om uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Het verleden heeft helaas echter bewezen dat de controle en naleving van de regels niet altijd adequaat plaatsvindt, terwijl aanpak aan de bron natuurlijk het beste is. Maar daarnaast kunnen er ook andere (onverwachte) situaties voordoen, waarbij gevaarlijke stoffen worden uitgestoten of een combinatie van stoffen ontstaat, met risico voor de volksgezondheid. Het voortdurend controleren van de luchtkwaliteit ziet de fractie SGP-ChristenUnie dan ook eigenlijk als een ‘noodzakelijke kwaad’.

Van de huidige proef met één E-nose wordt in januari 2017 een tussenevaluatie uitgevoerd. Deze proef loopt dan nog verder door tot september 2017. In hoeverre het systeem van luchtkwaliteitsmeting door middel van E-noses in staat is om onder meer de uitstoot van stoffen van DuPont en Chemours te meten, maar ook andere stoffen, wordt door het college nader onderzocht. Aan de gemeenteraad is toegezegd dat er voor het einde van het jaar een voorstel komt. De fractie SGP-ChristenUnie kijkt met grote belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek en hoopt dat dit een bijdrage kan leveren aan de bewaking van de luchtkwaliteit voor de inwoners van Sliedrecht.

Als er inwoners zijn met vragen, is de fractie altijd bereid hierop een reactie te geven. Vragen kunnen gemaild worden naar vragen@sliedrecht.sgp-christenunie.nl

« Terug

Reacties op 'Meting luchtkwaliteit in Sliedrecht ‘noodzakelijk kwaad’!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.