SGP-ChristenUnie vraagt opnieuw aandacht voor uitstoot van gevaarlijke stoffen boven Sliedrecht en omstreken

Chemours Nicodinsdag 08 november 2016 23:38

Er wordt opnieuw aandacht gevraagd wordt voor bezorgde inwoners rond de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Dupont en Chemours. Veel mensen hebben dat in de afgelopen tijd op hun eigen stijl en wijze gedaan, waarvoor wij vaak veel waardering kunnen opbrengen. Zorg hebben wij ook als politiek. Daarom zetten we daar de middelen voor in die ons ter beschikking staan en het is goed om aandacht te blijven houden.

In opdracht van de provincie wordt inmiddels nader onderzoek gedaan naar PFOA., onder meer door een steekproef onder omwonenden in de zogenaamde blauwe cirkels uit te laten voeren. Een goede zaak, zijn wij van mening. We drongen eerder aan op vaart in dit onderzoek, maar ook op zorgvuldigheid. Inmiddels wordt de uitslag van het onderzoek verwacht in het voorjaar van 2017.

PRO Sliedrecht kondigde eerder via de media aan te willen pleiten voor meer bloedonderzoek. Opmerkelijk vinden wij ook de recente vraag die ons in de media gesteld wordt door PRO Sliedrecht en de PvdA, namelijk of wij een uitspraak van de heer Buitelaar als woordvoerder van DuPont over willen nemen. Het lijkt er op dat PRO Sliedrecht en de PvdA de woorden van DuPont serieus nemen, maar is dat terecht, vragen wij ons af? Moeten we dat net zo serieus nemen als de woorden van de organisator van de demonstratie, die publiekelijk beweert dat degene die niet mee heeft gelopen bij de demonstratie niet staat voor de gezondheid van de bewoners? Wat ons betreft hangt dat niet af van het aantal mensen dat demonstreert, maar nog minder van wat DuPont er zelf van vindt!

Het DuPont-dossier is nu juist een dossier dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Dit is wat ons betreft geen wedstrijd om de gunst van de kiezer, maar het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze inwoners! Dat betekent dat wij alles in het werk moeten stellen wat in ons vermogen ligt. Onze insteek is van meet af aan geweest dat we daarin als politiek zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken en het onderwerp zorgvuldig doorspreken en acties afstemmen.

Eerder werd advies ingewonnen bij de zogenaamde Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-)incidenten. Deze concludeerde dat het op dit moment niet mogelijk is om met bloedonderzoek conclusies te trekken over blootstelling aan PFOA in het verleden. Ook is niet bekend of er een aanwijsbaar verband is tussen een bloeduitslag en individuele gezondheidseffecten. De uitslag biedt ook geen mogelijkheden voor behandeling. Het optreden van (negatieve) gevolgen als gevolg van blootstelling in het verleden is afhankelijk van veel verschillende factoren. Het is daardoor niet zo dat als de huidige bloedwaarde laag is, er per definitie geen nadelige gevolgen meer zullen optreden. De experts stellen in hun onderzoek ook: het onder deze omstandigheden ‘meten van PFOA bloedwaarden’ kan daarom zowel bijdragen aan geruststelling als andersom ongerustheid aanwakkeren. 

En dat is precies waar voor ons de schoen wringt. Als enerzijds de uitslag van onderzoek onomstotelijk kan bevestigen dat men niets te vrezen heeft, of anderzijds, bij een verhoogde waarde, dat mensen weten welke actie ze moeten ondernemen, dan werken wij graag mee aan door actie te steunen die er voor zorgt dat meer mensen in de gelegenheid worden gesteld om bloedonderzoek te doen.

De inwoners van Sliedrecht zijn naar de mening van de fractie SGP-ChristenUnie niet gediend met eventuele valse gerustheid bij een gemeten lage bloedwaarde of mogelijk onnodige ongerustheid bij een verhoogde waarde.

Nu dit vooralsnog niet het geval is, houden we graag vast aan het eerdere uitgangspunt, ook omdat de omstandigheden niet gewijzigd zijn, dat we de uitslag van het vervolgonderzoek van het RIVM willen afwachten, in de hoop dat dit meer handvatten biedt.

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie vraagt opnieuw aandacht voor uitstoot van gevaarlijke stoffen boven Sliedrecht en omstreken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.